Home

P1000710Welkom op de website van Gemeentebelangen Olst-Wijhe.

Fijn dat u ons bezoekt en dat u benieuwd bent naar hetgeen wij te vertellen hebben over onze lokale politieke partij.

Wij stellen het op prijs ook uw mening te horen, over wat er beter kan en wat u van het belang vindt in onze gemeente.

Gemeentebelangen Olst-Wijhe streeft naar maatwerk in de kernen; door bewoners te betrekken en door te overleggen met u bij het te voeren beleid over de plek waar u woont. Daardoor blijft de leefbaarheid in alle kernen gewaarborgd.

Gemeentebelangen Olst-Wijhe handelt onafhankelijk van welk landelijk partijbeleid dan ook.  Daardoor kunnen wij de belangen van alle inwoners van onze gemeente behartigen. Gemeentebelangen Olst-Wijhe is dus een lokale politieke partij…… voor U!

Heeft u vragen/suggesties/op- en/of aanmerkingen? Bezoek dan eens onze ledenvergadering en leg uw woord aan ons voor. Ook kunt u op onze site de nodige adressen vinden om e.e.a. voor te leggen of te bespreken.

Share this link